Tractament MCI

Serveis

Tractament MCI

Aquest tècnica va ser desenvolupada pel senyor Roberto Aguado psicòleg i gran professional.

És un tractament pscico-emocional que treballa les dolències a través del nostre sistema nerviós reciproco. El que pretenem aconseguir amb aquest mètode és permetre al nostre cervell d’un estat no receptiu a un que sigui mes suportable.